Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Girona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

113.449.934 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 39.900.000 € 403 € 35,17%
Despeses corrents en béns i serveis 49.240.319 € 497 € 43,40%
Despeses financeres 600.800 € 6 € 0,53%
Transferències corrents 10.113.835 € 102 € 8,91%
Fons de contingència i altres imprevistos 607.000 € 6 € 0,54%
Inversions reals 6.817.980 € 69 € 6,01%
Passius financers 6.170.000 € 62 € 5,44%