Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Girona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

114.023.534 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 40.895.065 € 408 € 35,87%
Despeses corrents en béns i serveis 49.487.079 € 494 € 43,40%
Despeses financeres 600.800 € 6 € 0,53%
Transferències corrents 9.445.610 € 94 € 8,28%
Fons de contingència i altres imprevistos 607.000 € 6 € 0,53%
Inversions reals 6.817.980 € 68 € 5,98%
Passius financers 6.170.000 € 62 € 5,41%