Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Girona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

117.686.470 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 43.694.175 € 429 € 37,13%
Despeses corrents en béns i serveis 50.955.920 € 500 € 43,30%
Despeses financeres 500.800 € 5 € 0,43%
Transferències corrents 9.641.575 € 95 € 8,19%
Fons de contingència i altres imprevistos 894.000 € 9 € 0,76%
Inversions reals 5.500.000 € 54 € 4,67%
Transferències de capital 500.000 € 5 € 0,42%
Passius financers 6.000.000 € 59 € 5,10%