Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Girona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

99.100.824 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 38.401.710 € 395 € 38,75%
Despeses corrents en béns i serveis 40.720.995 € 419 € 41,09%
Despeses financeres 1.600.000 € 16 € 1,61%
Transferències corrents 7.177.250 € 74 € 7,24%
Fons de contingència i altres imprevistos 350.000 € 4 € 0,35%
Inversions reals 5.840.669 € 60 € 5,89%
Passius financers 5.010.200 € 52 € 5,06%