Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Ingressos pressupostats

Impostos directes
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Impost sobre la renda 2.640.553 € 27 € 5,47%
Impostos sobre el capital 41.030.000 € 414 € 85,00%
Impost sobre activitats econòmiques 4.600.000 € 46 € 9,53%

Sobre aquesta partida

Impostos directes
En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.