Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Girona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

109.069.037 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 39.600.000 € 400 € 36,31%
Despeses corrents en béns i serveis 46.072.430 € 465 € 42,24%
Despeses financeres 640.800 € 6 € 0,59%
Transferències corrents 9.771.247 € 99 € 8,96%
Fons de contingència i altres imprevistos 100.000 € 1 € 0,09%
Inversions reals 6.784.560 € 69 € 6,22%
Passius financers 6.100.000 € 62 € 5,59%