Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Girona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

109.613.335 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 40.584.965 € 410 € 37,03%
Despeses corrents en béns i serveis 46.285.990 € 467 € 42,23%
Despeses financeres 640.800 € 6 € 0,58%
Transferències corrents 9.117.020 € 92 € 8,32%
Fons de contingència i altres imprevistos 100.000 € 1 € 0,09%
Inversions reals 6.784.560 € 69 € 6,19%
Passius financers 6.100.000 € 62 € 5,57%