Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Girona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

124.976.530 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 47.876.430 € 470 € 38,31%
Despeses corrents en béns i serveis 55.915.617 € 549 € 44,74%
Despeses financeres 223.800 € 2 € 0,18%
Transferències corrents 11.818.199 € 116 € 9,46%
Fons de contingència i altres imprevistos 3.517.484 € 35 € 2,81%
Passius financers 5.625.000 € 55 € 4,50%