Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Girona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

105.087.825 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 38.688.925 € 396 € 36,82%
Despeses corrents en béns i serveis 44.387.618 € 455 € 42,24%
Despeses financeres 937.000 € 10 € 0,89%
Transferències corrents 8.472.282 € 87 € 8,06%
Fons de contingència i altres imprevistos 100.000 € 1 € 0,10%
Inversions reals 6.300.000 € 65 € 5,99%
Passius financers 6.202.000 € 64 € 5,90%