Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Girona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

107.887.458 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 39.947.925 € 407 € 37,03%
Despeses corrents en béns i serveis 44.364.683 € 452 € 41,12%
Despeses financeres 656.500 € 7 € 0,61%
Transferències corrents 9.243.350 € 94 € 8,57%
Fons de contingència i altres imprevistos 85.000 € 1 € 0,08%
Inversions reals 6.855.000 € 70 € 6,35%
Passius financers 6.735.000 € 69 € 6,24%