Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Girona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

118.204.405 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 46.824.815 € 453 € 39,61%
Despeses corrents en béns i serveis 53.433.922 € 517 € 45,20%
Despeses financeres 313.800 € 3 € 0,27%
Transferències corrents 10.236.868 € 99 € 8,66%
Fons de contingència i altres imprevistos 895.000 € 9 € 0,76%
Transferències de capital 500.000 € 5 € 0,42%
Passius financers 6.000.000 € 58 € 5,08%