Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Girona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

96.790.760 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 39.651.500 € 410 € 40,97%
Despeses corrents en béns i serveis 40.240.492 € 416 € 41,57%
Despeses financeres 1.562.000 € 16 € 1,61%
Transferències corrents 4.636.768 € 48 € 4,79%
Inversions reals 5.625.000 € 58 € 5,81%
Passius financers 5.075.000 € 52 € 5,24%