Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Girona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

101.846.123 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 38.229.233 € 393 € 37,54%
Despeses corrents en béns i serveis 41.930.528 € 431 € 41,17%
Despeses financeres 1.617.000 € 17 € 1,59%
Transferències corrents 8.049.362 € 83 € 7,90%
Fons de contingència i altres imprevistos 100.000 € 1 € 0,10%
Inversions reals 6.200.000 € 64 € 6,09%
Passius financers 5.720.000 € 59 € 5,62%