Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Girona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

123.114.405 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 45.766.635 € 449 € 37,17%
Despeses corrents en béns i serveis 53.211.102 € 522 € 43,22%
Despeses financeres 313.800 € 3 € 0,25%
Transferències corrents 10.927.868 € 107 € 8,88%
Fons de contingència i altres imprevistos 895.000 € 9 € 0,73%
Inversions reals 5.500.000 € 54 € 4,47%
Transferències de capital 500.000 € 5 € 0,41%
Passius financers 6.000.000 € 59 € 4,87%