Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Girona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

97.364.500 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 39.261.000 € 404 € 40,32%
Despeses corrents en béns i serveis 41.369.151 € 426 € 42,49%
Despeses financeres 1.655.000 € 17 € 1,70%
Transferències corrents 4.969.350 € 51 € 5,10%
Inversions reals 5.705.000 € 59 € 5,86%
Passius financers 4.405.000 € 45 € 4,52%