Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Girona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

98.799.355 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 39.241.500 € 408 € 39,72%
Despeses corrents en béns i serveis 38.239.303 € 397 € 38,70%
Despeses financeres 1.490.000 € 15 € 1,51%
Transferències corrents 4.543.552 € 47 € 4,60%
Inversions reals 7.895.000 € 82 € 7,99%
Passius financers 7.390.000 € 77 € 7,48%