Inici > Pressupostos Municipals

Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Reus
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

131.281.080 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 43.756.404 € 412 € 33,33%
Despeses corrents en béns i serveis 45.449.935 € 428 € 34,62%
Despeses financeres 1.260.000 € 12 € 0,96%
Transferències corrents 17.801.313 € 168 € 13,56%
Fons de contingència i altres imprevistos 10.000 € 0 € 0,01%
Inversions reals 10.375.676 € 98 € 7,90%
Transferències de capital 2.307.753 € 22 € 1,76%
Passius financers 10.320.000 € 97 € 7,86%