Inici > Pressupostos Municipals

Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Reus
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

111.596.298 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 37.923.437 € 363 € 33,98%
Despeses corrents en béns i serveis 41.080.729 € 394 € 36,81%
Despeses financeres 315.500 € 3 € 0,28%
Transferències corrents 11.364.804 € 109 € 10,18%
Fons de contingència i altres imprevistos 514.643 € 5 € 0,46%
Inversions reals 507.224 € 5 € 0,45%
Transferències de capital 9.479.961 € 91 € 8,49%
Passius financers 10.410.000 € 100 € 9,33%