Inici > Pressupostos Municipals

Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Reus
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

105.981.204 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 34.774.664 € 324 € 32,81%
Despeses corrents en béns i serveis 38.994.026 € 364 € 36,79%
Despeses financeres 4.000.100 € 37 € 3,77%
Transferències corrents 8.452.379 € 79 € 7,98%
Inversions reals 3.711.079 € 35 € 3,50%
Transferències de capital 5.048.956 € 47 € 4,76%
Passius financers 11.000.000 € 103 € 10,38%