Inici > Pressupostos Municipals

Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Reus
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

112.544.877 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 37.528.704 € 363 € 33,35%
Despeses corrents en béns i serveis 40.188.940 € 388 € 35,71%
Despeses financeres 715.500 € 7 € 0,64%
Transferències corrents 10.745.305 € 104 € 9,55%
Fons de contingència i altres imprevistos 514.643 € 5 € 0,46%
Inversions reals 3.314.972 € 32 € 2,95%
Transferències de capital 9.286.814 € 90 € 8,25%
Passius financers 10.250.000 € 99 € 9,11%