Inici > Pressupostos Municipals

Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Reus
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

109.944.479 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 35.976.490 € 347 € 32,72%
Despeses corrents en béns i serveis 38.876.330 € 375 € 35,36%
Despeses financeres 1.225.500 € 12 € 1,11%
Transferències corrents 9.832.598 € 95 € 8,94%
Fons de contingència i altres imprevistos 24.384 € 0 € 0,02%
Inversions reals 4.491.659 € 43 € 4,09%
Transferències de capital 9.517.519 € 92 € 8,66%
Passius financers 10.000.000 € 97 € 9,10%