Inici > Pressupostos Municipals

Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Reus
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

137.646.080 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 34.962.676 € 339 € 25,40%
Despeses corrents en béns i serveis 38.870.792 € 377 € 28,24%
Despeses financeres 2.165.500 € 21 € 1,57%
Transferències corrents 9.550.438 € 93 € 6,94%
Fons de contingència i altres imprevistos 10.000 € 0 € 0,01%
Inversions reals 1.821.248 € 18 € 1,32%
Transferències de capital 9.673.427 € 94 € 7,03%
Passius financers 40.592.000 € 393 € 29,49%