Inici > Pressupostos Municipals

Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Reus
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

116.916.182 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 37.661.165 € 353 € 32,21%
Despeses corrents en béns i serveis 45.214.506 € 424 € 38,67%
Despeses financeres 2.600.300 € 24 € 2,22%
Transferències corrents 7.224.320 € 68 € 6,18%
Inversions reals 7.846.924 € 74 € 6,71%
Transferències de capital 7.618.967 € 71 € 6,52%
Actius financers 750.000 € 7 € 0,64%
Passius financers 8.000.000 € 75 € 6,84%