Inici > Pressupostos Municipals

Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Reus
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

136.359.369 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 40.931.816 € 386 € 30,02%
Despeses corrents en béns i serveis 43.066.317 € 406 € 31,58%
Despeses financeres 590.000 € 6 € 0,43%
Transferències corrents 17.263.062 € 163 € 12,66%
Fons de contingència i altres imprevistos 41.421 € 0 € 0,03%
Inversions reals 20.460.000 € 193 € 15,00%
Transferències de capital 686.753 € 6 € 0,50%
Passius financers 13.320.000 € 126 € 9,77%