Inici > Pressupostos Municipals

Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Reus
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

139.119.479 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 45.117.052 € 425 € 32,43%
Despeses corrents en béns i serveis 46.441.312 € 438 € 33,38%
Despeses financeres 590.500 € 6 € 0,42%
Transferències corrents 12.455.440 € 117 € 8,95%
Fons de contingència i altres imprevistos 41.421 € 0 € 0,03%
Inversions reals 20.467.000 € 193 € 14,71%
Transferències de capital 686.753 € 6 € 0,49%
Passius financers 13.320.000 € 126 € 9,57%