Inici > Pressupostos Municipals

Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Reus
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

114.895.685 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 36.666.449 € 344 € 31,91%
Despeses corrents en béns i serveis 40.440.984 € 379 € 35,20%
Despeses financeres 3.600.200 € 34 € 3,13%
Transferències corrents 8.896.200 € 83 € 7,74%
Inversions reals 5.156.604 € 48 € 4,49%
Transferències de capital 11.265.248 € 106 € 9,80%
Passius financers 8.870.000 € 83 € 7,72%