Inici > Pressupostos Municipals

Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Reus
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

150.765.318 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 42.986.653 € 405 € 28,51%
Despeses corrents en béns i serveis 44.893.949 € 423 € 29,78%
Despeses financeres 719.353 € 7 € 0,48%
Transferències corrents 12.314.547 € 116 € 8,17%
Fons de contingència i altres imprevistos 2.041.421 € 19 € 1,35%
Inversions reals 8.507.710 € 80 € 5,64%
Transferències de capital 26.388.254 € 249 € 17,50%
Passius financers 12.913.431 € 122 € 8,57%