Inici > Pressupostos Municipals

Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Reus
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

125.982.947 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 41.607.094 € 392 € 33,03%
Despeses corrents en béns i serveis 44.618.333 € 420 € 35,42%
Despeses financeres 360.500 € 3 € 0,29%
Transferències corrents 11.732.734 € 111 € 9,31%
Fons de contingència i altres imprevistos 1.500.000 € 14 € 1,19%
Inversions reals 6.504.200 € 61 € 5,16%
Transferències de capital 8.864.961 € 84 € 7,04%
Passius financers 10.795.125 € 102 € 8,57%