Inici > Pressupostos Municipals

Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Reus
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

112.839.796 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 35.948.107 € 349 € 31,86%
Despeses corrents en béns i serveis 39.661.871 € 385 € 35,15%
Despeses financeres 865.500 € 8 € 0,77%
Transferències corrents 10.340.914 € 100 € 9,16%
Fons de contingència i altres imprevistos 72.786 € 1 € 0,06%
Inversions reals 5.549.524 € 54 € 4,92%
Transferències de capital 10.377.609 € 101 € 9,20%
Passius financers 10.023.484 € 97 € 8,88%