Inici > Pressupostos Municipals

Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Reus
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

108.890.226 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 33.537.716 € 320 € 30,80%
Despeses corrents en béns i serveis 38.956.747 € 371 € 35,78%
Despeses financeres 4.256.300 € 41 € 3,91%
Transferències corrents 8.889.887 € 85 € 8,16%
Fons de contingència i altres imprevistos 12.707 € 0 € 0,01%
Inversions reals 306.620 € 3 € 0,28%
Transferències de capital 9.836.249 € 94 € 9,03%
Passius financers 13.094.000 € 125 € 12,02%