Inici > Pressupostos Municipals

Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Reus
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

101.745.005 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 32.994.982 € 309 € 32,43%
Despeses corrents en béns i serveis 38.785.812 € 363 € 38,12%
Despeses financeres 5.120.200 € 48 € 5,03%
Transferències corrents 8.014.900 € 75 € 7,88%
Inversions reals 300.156 € 3 € 0,30%
Transferències de capital 5.048.956 € 47 € 4,96%
Passius financers 11.480.000 € 108 € 11,28%