Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Barcelona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

2.739.957.934 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Serveis públics bàsics 387.544.332 € 239 € 14,14%
Actuacions de protecció i promoció social 672.520.214 € 415 € 24,54%
Producció de béns públics de caràcter preferent 16.428.635 € 10 € 0,60%
Actuacions de caràcter econòmic 1.095.173.846 € 676 € 39,97%
- 38.862.805 € 24 € 1,42%
- 412.820.589 € 255 € 15,07%
- 20.033.976 € 12 € 0,73%
- 43.715.203 € 27 € 1,60%
Actuacions de caràcter general 52.858.333 € 33 € 1,93%