Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Barcelona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

2.647.477.397 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Serveis públics bàsics 379.430.555 € 234 € 14,33%
Actuacions de protecció i promoció social 602.966.598 € 372 € 22,78%
Producció de béns públics de caràcter preferent 16.428.635 € 10 € 0,62%
Actuacions de caràcter econòmic 1.171.089.281 € 723 € 44,23%
- 38.862.805 € 24 € 1,47%
- 325.758.616 € 201 € 12,30%
- 16.367.370 € 10 € 0,62%
- 43.715.203 € 27 € 1,65%
Actuacions de caràcter general 52.858.333 € 33 € 2,00%