Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Barcelona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

3.300.932.955 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 611.662.785 € 368 € 18,53%
Despeses corrents en béns i serveis 896.684.279 € 539 € 27,16%
Despeses financeres 16.000.370 € 10 € 0,48%
Transferències corrents 870.911.064 € 523 € 26,38%
Fons de contingència i altres imprevistos 87.176.456 € 52 € 2,64%
Inversions reals 627.979.844 € 377 € 19,02%
Transferències de capital 46.566.959 € 28 € 1,41%
Actius financers 47.285.064 € 28 € 1,43%
Passius financers 96.666.132 € 58 € 2,93%