Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Barcelona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

2.233.569.539 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Serveis públics bàsics 350.700.730 € 217 € 15,70%
Actuacions de protecció i promoció social 524.298.790 € 325 € 23,47%
Producció de béns públics de caràcter preferent 40.822.625 € 25 € 1,83%
Actuacions de caràcter econòmic 838.653.699 € 519 € 37,55%
- 346.031.411 € 214 € 15,49%
- 22.830.524 € 14 € 1,02%
- 8.999.560 € 6 € 0,40%
Actuacions de caràcter general 101.232.200 € 63 € 4,53%