Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Barcelona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

2.550.566.230 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Serveis públics bàsics 355.786.465 € 222 € 13,95%
Actuacions de protecció i promoció social 603.468.828 € 376 € 23,66%
Producció de béns públics de caràcter preferent 34.707.752 € 22 € 1,36%
Actuacions de caràcter econòmic 995.669.825 € 621 € 39,04%
- 6.477.737 € 4 € 0,25%
- 352.109.004 € 219 € 13,81%
- 21.741.339 € 14 € 0,85%
- 21.421.544 € 13 € 0,84%
Actuacions de caràcter general 159.183.737 € 99 € 6,24%