Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Barcelona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

2.736.183.654 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 374.483.318 € 231 € 13,69%
Despeses corrents en béns i serveis 665.063.203 € 410 € 24,31%
Despeses financeres 22.100.000 € 14 € 0,81%
Transferències corrents 1.076.105.571 € 664 € 39,33%
Fons de contingència i altres imprevistos 13.647.819 € 8 € 0,50%
Inversions reals 411.878.721 € 254 € 15,05%
Transferències de capital 17.224.944 € 11 € 0,63%
Actius financers 27.955.077 € 17 € 1,02%
Passius financers 127.725.000 € 79 € 4,67%