Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Barcelona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

2.062.598.572 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 346.744.929 € 215 € 16,81%
Despeses corrents en béns i serveis 545.563.346 € 338 € 26,45%
Despeses financeres 46.109.364 € 29 € 2,24%
Transferències corrents 873.578.093 € 542 € 42,35%
Inversions reals 133.316.626 € 83 € 6,46%
Transferències de capital 18.314.372 € 11 € 0,89%
Actius financers 7.739.641 € 5 € 0,38%
Passius financers 91.232.200 € 57 € 4,42%