Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Ingressos pressupostats

Ingressos patrimonials
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Interessos de títols i valors 10 € 0 € 0,00%
Interessos de dipòsits 2.200.000 € 1 € 4,06%
Dividends i participació en beneficis 17.527.583 € 11 € 32,32%
Rendes de béns immobles 1.528.966 € 1 € 2,82%
Productes de concessions i aprofitaments especials 32.967.430 € 20 € 60,80%

Sobre aquesta partida

Ingressos patrimonials
Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.