Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Ingressos pressupostats

Passius financers
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Emissió de deute públic en euros 136.124.650 € 84 € 97,56%
Dipòsits i fiances rebuts 3.400.000 € 2 € 2,44%

Sobre aquesta partida

Passius financers
Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.