Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Ingressos pressupostats

Transferències de capital
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
D'organismes autònoms de l'entitat local 10 € 0 € 0,00%
De l'Administració de l'Estat 30 € 0 € 0,00%
De comunitats autònomes 5.250.429 € 3 € 13,30%
D'entitats locals 24.500.000 € 15 € 62,08%
De l'exterior 9.713.415 € 6 € 24,61%

Sobre aquesta partida

Transferències de capital
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.