Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Ingressos pressupostats

Impostos directes
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Impost sobre la renda 51.298.826 € 32 € 4,77%
Impostos sobre el capital 931.996.820 € 575 € 86,70%
Impost sobre activitats econòmiques 91.698.310 € 57 € 8,53%
Impostos directes extingits 10 € 0 € 0,00%

Sobre aquesta partida

Impostos directes
En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.