Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

168.954.456 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Serveis públics bàsics 57.481.375 € 417 € 34,02%
Actuacions de protecció i promoció social 63.757.181 € 462 € 37,74%
Producció de béns públics de caràcter preferent 2.230.934 € 16 € 1,32%
Actuacions de caràcter econòmic 21.052.594 € 153 € 12,46%
- 1.679.827 € 12 € 0,99%
- 13.209.690 € 96 € 7,82%
- 32.150 € 0 € 0,02%
- 252.000 € 2 € 0,15%
Actuacions de caràcter general 9.258.706 € 67 € 5,48%