Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

164.333.354 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 62.580.588 € 450 € 38,08%
Despeses corrents en béns i serveis 63.981.826 € 460 € 38,93%
Despeses financeres 1.848.468 € 13 € 1,12%
Transferències corrents 21.001.149 € 151 € 12,78%
Fons de contingència i altres imprevistos 2.403.585 € 17 € 1,46%
Inversions reals 3.645.400 € 26 € 2,22%
Transferències de capital 1.473.000 € 11 € 0,90%
Actius financers 252.000 € 2 € 0,15%
Passius financers 7.147.337 € 51 € 4,35%