Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

156.037.407 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 58.753.823 € 424 € 37,65%
Despeses corrents en béns i serveis 55.279.571 € 399 € 35,43%
Despeses financeres 3.374.723 € 24 € 2,16%
Transferències corrents 17.985.654 € 130 € 11,53%
Fons de contingència i altres imprevistos 1.000.000 € 7 € 0,64%
Inversions reals 8.039.019 € 58 € 5,15%
Transferències de capital 18.000 € 0 € 0,01%
Actius financers 888.020 € 6 € 0,57%
Passius financers 10.698.597 € 77 € 6,86%