Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

158.258.101 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 59.474.133 € 431 € 37,58%
Despeses corrents en béns i serveis 57.362.214 € 415 € 36,25%
Despeses financeres 2.372.033 € 17 € 1,50%
Transferències corrents 19.012.069 € 138 € 12,01%
Fons de contingència i altres imprevistos 876.000 € 6 € 0,55%
Inversions reals 8.619.460 € 62 € 5,45%
Transferències de capital 18.000 € 0 € 0,01%
Actius financers 888.020 € 6 € 0,56%
Passius financers 9.636.172 € 70 € 6,09%