Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

170.324.461 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 61.643.454 € 449 € 36,19%
Despeses corrents en béns i serveis 54.355.369 € 396 € 31,91%
Despeses financeres 4.574.421 € 33 € 2,69%
Transferències corrents 11.493.006 € 84 € 6,75%
Inversions reals 30.789.757 € 224 € 18,08%
Transferències de capital 500.000 € 4 € 0,29%
Actius financers 803.045 € 6 € 0,47%
Passius financers 6.165.410 € 45 € 3,62%