Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

150.902.490 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 51.300.105 € 371 € 34,00%
Despeses corrents en béns i serveis 43.560.671 € 315 € 28,87%
Despeses financeres 5.016.507 € 36 € 3,32%
Transferències corrents 28.130.850 € 203 € 18,64%
Inversions reals 13.810.140 € 100 € 9,15%
Transferències de capital 1.254.250 € 9 € 0,83%
Actius financers 652.000 € 5 € 0,43%
Passius financers 7.177.966 € 52 € 4,76%