Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

161.449.564 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 66.810.174 € 483 € 41,38%
Despeses corrents en béns i serveis 55.456.408 € 401 € 34,35%
Despeses financeres 5.018.957 € 36 € 3,11%
Transferències corrents 11.087.053 € 80 € 6,87%
Inversions reals 13.985.961 € 101 € 8,66%
Transferències de capital 1.200.000 € 9 € 0,74%
Actius financers 713.045 € 5 € 0,44%
Passius financers 7.177.966 € 52 € 4,45%