Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

168.692.380 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 67.232.147 € 479 € 39,85%
Despeses corrents en béns i serveis 70.245.467 € 500 € 41,64%
Despeses financeres 1.573.476 € 11 € 0,93%
Transferències corrents 17.430.660 € 124 € 10,33%
Fons de contingència i altres imprevistos 755.309 € 5 € 0,45%
Inversions reals 3.240.290 € 23 € 1,92%
Transferències de capital 630.000 € 4 € 0,37%
Actius financers 276.020 € 2 € 0,16%
Passius financers 7.309.012 € 52 € 4,33%