Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

152.794.235 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 57.382.070 € 412 € 37,56%
Despeses corrents en béns i serveis 52.171.611 € 375 € 34,15%
Despeses financeres 3.940.266 € 28 € 2,58%
Transferències corrents 16.242.733 € 117 € 10,63%
Fons de contingència i altres imprevistos 1.000.000 € 7 € 0,65%
Inversions reals 8.192.508 € 59 € 5,36%
Transferències de capital 18.000 € 0 € 0,01%
Actius financers 888.020 € 6 € 0,58%
Passius financers 12.959.026 € 93 € 8,48%