Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

148.979.696 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Serveis públics bàsics 57.333.495 € 410 € 38,48%
Actuacions de protecció i promoció social 48.999.519 € 350 € 32,89%
Producció de béns públics de caràcter preferent 4.775.084 € 34 € 3,21%
Actuacions de caràcter econòmic 14.743.579 € 105 € 9,90%
- 11.785.189 € 84 € 7,91%
- 600.000 € 4 € 0,40%
- 701.025 € 5 € 0,47%
Actuacions de caràcter general 10.041.806 € 72 € 6,74%