Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

151.510.670 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 61.997.504 € 443 € 40,92%
Despeses corrents en béns i serveis 49.810.760 € 356 € 32,88%
Despeses financeres 4.775.684 € 34 € 3,15%
Transferències corrents 11.769.683 € 84 € 7,77%
Inversions reals 11.790.189 € 84 € 7,78%
Transferències de capital 600.000 € 4 € 0,40%
Actius financers 725.045 € 5 € 0,48%
Passius financers 10.041.806 € 72 € 6,63%