Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

148.742.822 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 58.506.271 € 418 € 39,33%
Despeses corrents en béns i serveis 50.616.415 € 362 € 34,03%
Despeses financeres 5.477.832 € 39 € 3,68%
Transferències corrents 12.192.165 € 87 € 8,20%
Fons de contingència i altres imprevistos 1.000.000 € 7 € 0,67%
Inversions reals 7.146.149 € 51 € 4,80%
Actius financers 1.738.020 € 12 € 1,17%
Passius financers 12.065.969 € 86 € 8,11%