Inici > Pressupostos Municipals

Vilobí del Penedès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Vilobí del Penedès

Ingressos

|

Despeses

1.387.510 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 643.690 € 570 € 46,39%
Despeses corrents en béns i serveis 714.110 € 632 € 51,47%
Despeses financeres 1.200 € 1 € 0,09%
Transferències corrents 22.560 € 20 € 1,63%
Transferències de capital 1.700 € 2 € 0,12%
Passius financers 4.250 € 4 € 0,31%